Våra portföljbolag

Sjöar och berg i lappland

Vi går in som majoritetsägare och samarbetspartner i marknadsledande nordiska nischbolag med en omsättning på 50-300 miljoner kr och ett rörelseresultat (EBITA) på minst 10%. Det är viktigt för oss att vi förstår bolagets affärsmodell så att vi kan skapa en tydlig bild av hur vi kan tillföra värde både strategiskt och operationellt. Vi ser gärna att grundare och övriga nyckelpersoner kvarstår som minoritetsägare och är fortsatt engagerade i bolaget.