Teamet

En bild på Sareq ABs team

Våra portföljbolag ligger runtom i Norden medan Sareqs kontor ligger i Stockholm. Teamet består av seniora medarbetare med erfarenhet från såväl industrin som konsult- och investeringsverksamheter.

Våra medarbetare