Karriär

Sjöar och berg i lappland

På Sareq älskar vi det vi gör. Vi har en rolig och trevlig arbetsplats som kännetecknas av passion för affärer, hårt arbete och ödmjukhet. Vi är övertygade om att anställa baserat på attityd före fallenhet, så tveka inte för att skicka in din ansökan till oss om ditt intresse är genuint.

Vad vi erbjuder

Sareq är ett investmentbolag som drivs i en entreprenöriell anda. Vi investerar främst i marknadsledande och lönsamma nordiska nischbolag. Vi har inte en tidsbegränsad investeringshorisont utan ser på våra investeringar långsiktigt, där vi tillsammans med portföljbolagen identifierar och genomför strategiska förbättringsinitiativ för att skapa värde på lång sikt.

Vi söker alltid efter nya medarbetare som vill arbeta i skärningspunkten mellan industri, consulting och corporate finance.

Strandvägen i Stockholm