Om oss

En mörk dimmig sjö

Sareq arbetar alltid i partnerskap med våra portföljbolagsledningar och vi har en evig ägarhorisont. Vi letar aktivt efter nya investeringsmöjligheter, där vårt huvudsakliga fokus är på den nordiska marknaden och marknadsledande, lönsamma och entreprenörsägda nischbolag med en omsättning på 50-300 Mkr.

10

portföljbolag

> 1

miljard kr i omsättning

> 100

miljoner kr i rörelseresultat

> 275

anställda

Arbetssätt

Sareqs signum är hur nära vi arbetar med bolagen. Styrelsemöten i all ära, men de riktiga värdena skapas genom tätt samarbete med våra entreprenörer och portföljbolagsledningar där vi tydligt har identifierat vem som gör vad och hur det bidrar till helheten. Vi kavlar mer än gärna upp ärmarna och driver projekt som bolagen vill ha hjälp med. Det händer även att vi går in som interim management i väntan på att en viktig rekrytering skall falla på plats.

Byggnad i trä

Kärnvärden

Sareq är en engagerad, entreprenöriell och långsiktig majoritetsägare av marknadsledande nischbolag där vi bedömer att vi kan tillföra värde utöver rent kapital.

Partnerskap

Tillsammans med portföljbolagens ledningar identifierar och stöttar vi strategiska och operationella initiativ som syftar till att skapa långsiktiga värden. Exempel på områden där vi stöttar inkluderar produktutveckling, lönsamhetsanalys och prissättning, inköp, fabriksetableringar, systemimplementationer, nyckelrekryteringar och tilläggsförvärv.

Entreprenörskap

För oss är det av yttersta vikt att bibehålla och uppmuntra entreprenörskapet i våra portföljbolag. Det gör vi genom en decentraliserad styrmodell där våra bolag leds självständigt av bolagens ledningar så att viktiga affärsbeslut fattas så nära kunden som möjligt. Utöver det bidrar vi med vår erfarenhet och kompetens inom affärsutveckling, projektledning och förändringsarbete.

Långsiktighet

Vi har en s k evig ägarhorisont då vi vet av erfarenhet att det tar lång tid att på ett hållbart och lönsamt sätt utveckla bolag. Vi är övertygade om att delägarskap tillsammans med våra entreprenörer och företagsledningar skapar starka gemensamma incitament, vilket är en förutsättning för framgång.

Vår historia

Idén till Sareq utvecklades av Bengt-Olov Forssell, en av grundarna till Rusta. Bengt-Olov brann för entreprenörskap och tanken med Sareq var att investera i företag med ambitionen att främja deras fortsatta utveckling och tillväxt. Med långsiktiga mål och en stark huvudägare skapas en miljö där företagens bästa prioriteras – allt i sann Bengt-Olov-anda!

Tyvärr gick Bengt-Olov bort under våren 2019 efter en tids sjukdom. Hans kunskap och driv är oersättligt, men Sareq drivs vidare med familjen Forssell som huvudägare och med samma målsättning och vision – att främja entreprenörskap och företagande.

Man som står med mätutrustning

Medarbetare

Våra medarbetare har som regel erfarenhet från ledande konsultföretag, investmentbolag och/eller industriella verksamheter. Flera av oss har själva varit entreprenörer innan vi startade upp eller anslöt oss till Sareq. Även om vi är väl bevandrade inom ekonomi och finans är det bolagens verksamheter som vi brinner för. Därför tillbringar vi det mesta av vår tid med att vara ute hos våra portföljbolag och träffa entreprenörer.

Hållbarhet

Hållbarhet genomsyrar allt vi gör på Sareq och något vi tror är kritiskt för långsiktig konkurrenskraft. När vi tittar på nya investeringar är därför hållbarhetsperspektivet viktigt och vi har också flera bolag där hållbarhet är en central del av själva affärsidén. Vi arbetar proaktivt och systematiskt med att sätta hållbarhetsmål för Sareq och bolagen, identifierar åtgärder som gör skillnad och följer upp resultat.