2024-05-01

Sareq blir ny majoritetsägare i Verest

Verest är Sareqs tolfte förvärv totalt och det första under 2024. Efter förvärvet passerar dotterbolagen i Sareqkoncernen en miljard kronor i omsättning med en EBIT marginal på över 10%.

Man som står framför en lastbil

Med sin gedigna erfarenhet från att investera och bygga värde i entreprenörsledda bolag förvärvar Sareq en majoritet av aktierna i Verest från Markus Karlsson, som sitter kvar som VD och delägare i bolaget.

Verest bedriver tillverkning av bioenergiprodukter, främst flis, som levereras till kommersiella och kommunala kraftvärmeverk i södra Sverige. Bolaget har en komplett värdekedja med egna maskiner och 17 anställda som utgår från bolagets huvudkontor i Torsås utanför Kalmar.

Produktionen baseras på maskiner för gallring, skotning, energiklipp, flisning och markberedning samt flistransportbilar. Sedan Markus Karlsson tillträdde som VD och andra generationens ägare 2015 har bolaget investerat i en högeffektiv maskinpark, vilket har gjort Verest till en attraktiv affärspartner till såväl skogsägare som kraftvärmeverk. Under de senaste fem åren har Verest vuxit med över 50% och omsätter ca 70 miljoner kronor med god lönsamhet.

”Efter att ha tagit över Verest från min far och farbror för snart tio år sedan har jag tillsammans med min personal tagit bolaget till att bli marknadsledande inom flisning i sydöstra Sverige. För att möta den ökande efterfrågan från våra kunder har jag velat hitta en partner som är beredd att satsa tillsammans med mig och ta bolaget in i framtiden. Jag är glad över att hittat denna partner i Sareq.” - Markus Karlsson, VD Verest.

”Vi är mycket imponerade över hur Markus har tagit Verest till nya höjder och vilket rykte som bolaget åtnjuter i branschen. Dessutom tror vi mycket på bioenergi utifrån ett hållbarhetsperspektiv och ser stora möjligheter till geografisk expansion av en redan bevisad affärsmodell. Det är med stor glädje vi nu kan välkomna Verest till Sareqfamiljen” – Joachim Palmé, VD Sareq.

Om Sareq

Sareq är ett privatägt investmentbolag grundat 2018 med en stark entreprenöriell ådra och en passion för att få redan framgångsrika bolag att utvecklas ytterligare. Vi arbetar i nära partnerskap med ledningarna som driver bolagen som vi investerar i och vi har en långsiktig ägarhorisont. Förutom kapital bidrar vi med strategisk och operationell kompetens inklusive affärsutveckling, projektledning och förändringsarbete. Vi letar aktivt efter nya investeringsmöjligheter och vårt huvudsakliga fokus ligger på den nordiska marknaden och marknadsledande, lönsamma och entreprenörsägda nischbolag med en omsättning på 50-300 Mkr.