2024-03-22

NTL Brandimpregnering öppnar ny produktionsanläggning för brandskyddat trä i Åmål

Det finns inget bättre än att se när våra portföljbolag växer och skapar nya arbetstillfällen runtom i vårt avlånga land.

Avancerad produktionsanläggning i Åmål

NTL Brandimpregnering, en ledande aktör inom brandskyddslösningar för träindustrin, expanderar sin verksamhet i Norden med en produktionsanläggning i Åmål. Den nya fabriken omfattar mer än 5,000 m2 varm produktionsyta och innebär en omfattande kapacitetsökning för NTL-Gruppen som sedan tidigare inkluderar Varmawood, Finlands första och enda brandimpregneringsanläggning.

”Under 2023 lanserade vi framgångsrikt vår första produktionsanläggning i Lathis, Finland. Idag är vi glada över att utöka vår verksamhet till Sverige, en marknad med stort intresse för hållbara byggmaterial och ett snabbt växande behov av högkvalitativa, industriella brandimpregneringslösningar”, säger Vincent Parasnis, VD för NTL Brandimpregnering. Vår nya anläggning i Åmål är inte bara en expansion av vår fysiska verksamhet, utan även ett bevis på vårt engagemang för att främja säkert träbyggande inom hela Norden.”

I samband med lanseringen kommer NTL även att ytterligare expandera sitt tjänsteerbjudande och erbjuda komplett brandtestning och dokumentationsrådgivning.

”Brandsäkerhet i träbyggnationer är ett hett men komplext område som ökar i fokus – här måste vi jobba tillsammans med andra aktörer i branschen för att komma framåt i utvecklingen. Vårt mål är att ge arkitekter, byggare och fastighetsutvecklare den kunskap och de verktyg de behöver för att öka användandet av trä som ett säkert, hållbart val för modernt byggande. Det ska inte vara svårt att välja ett hållbart material, säger Martin Lindquist, Kommersiellt ansvarig på NTL.

Anläggningen i Åmål väntas inleda initial produktion under mitten av 2024 för att sedan successivt skala upp kapacitet under andra halvan av 2024 och början av 2025.